Contractació i contacte / Contratación y contacto

Per a contractar com a periodista, reporter, redactor, editor, community manager (gestió de xarxes socials), corrector, presentador de televisió, presentador d'actes i esdeveniments, locutor de ràdio i altres camps, doblador, veu en off, etc. i/o col.laboracions contactar a:

Twitter: @adrebe
Telèfon: (demanar via correu)

*Veure -altres capacitats-

.........................................................................................................................................

Para contratar como periodista, reportero, redactor, editor, community manager (gestión de redes sociales), corrector, presentador de televisión, presentador de actos y acontecimientos, locutor de radio y otros campos, doblador, voz en off, etc. y/o colaboraciones contacta en:

Correo: adria.recasens@gmail.com
Twitter: @adrebe
Teléfono: (pedir vía correo)

*Ver -otras capacidades-

No hay comentarios:

Publicar un comentario