VÍDEOS

adpre

Presentador d'actes i esdeveniments (en català)
Presentador de actos y acontecimientos (en catalán)

Presentador a Barri del Port TV: programes, entrevistes i reportatges (en català)
Presentador en Barri del Port TV: programas, entrevistas y reportajes (en catalán)Reportatge a la Rambla de Tarragona durant el Sant Jordi 2014 per a Tarragona21 (en català)
Reportaje en la Rambla de Tarragona durante el Sant Jordi 2014 para Tarragona21 (en catalán)Presentant 'El Microones' a Tarragona Ràdio (en català)
Presentando 'El Microones' en Tarragona Ràdio (en catalán)


Presentando 'Noche Joven' (en español)
Presentant 'Noche Joven (en espanyol)
Documental de animación flash 'El Ciclo Vital de la Mariposa' (en español)
Documental d'animació flash 'El Cicle Vital de la Papallona' (en espanyol)


Imitant a Jordi González a 'El Microones' de Tarragona Ràdio (en català)
Imitando a Jordi González en 'El Microones' de Tarragona Ràdio (en catalán)Reportaje sobre el 'Tarragona Sails Serrallo 2011' (en español)
Reportatge sobre el 'Tarragona Sails Serrallo 2011' (en espanyol)


Avanç Informatiu (en català)
Avance Informativo (en catalán)Informatiu Fictici 'Poca Broma' (en català)
Informativo Ficticio 'Poca Broma' (en catalán)Reportaje sobre el 'Tarragona de Tapes 2011' (en español)
Reportatge sobre el 'Tarragona de Tapes 2011' (en espanyol)Prueba de cámara. Notícia (en español)
Prova de càmera. Notícia (en espanyol)

Reportatge-Documental sobre 'El Balcó del Mediterrani i el Passeig de les Palmeres' de Tarragona (en català)
Reportaje-Documental sobre 'El Balcó del Mediterrani i el Passeig de les Palmeres' de Tarragona (en catalán)
Primeros pinitos de forma amateur (en español/català)
Primers passos de forma amateur (en espanyol/català)


No hay comentarios:

Publicar un comentario