Gabinet de Comunicació de la URV (nov. 2011- feb. 2012)


Pràctiques curriculars al Gabinet de Comunicació i Premsa de la Universitat Rovira i Virgili entre novembre de 2011 i febrer de 2012 com a redactor al Diari Digital Universitari.

Com a tutor de pràctiques Ignasi Soler, Director del Gabinet de Comunicació de la URV, Vicedegà del Col·legi de Periodistes i President de la demarcació de Tarragona.

Tasques: Producció i redacció de notícies institucionals, universitàries, acadèmiques i actes d'agenda. També el recull de premsa i altres tasques de documentació, sel.lecció i administració de notícies, informacions i fotografies.

Valoració: L'estància al Gabinet de Comunicació de la URV em va permetre un nou punt de vista en les tasques informatives d'una Institució com la Universitat. La redacció de notícies institucionals i acadèmiques d'interès universitari i el recull de premsa diari amb les al.lusions a la Universitat, professors i temes clau en els diversos mitjans de comunicació.


No hay comentarios:

Publicar un comentario